Werkwijze

Sportpodologie

Om na te gaan wat de oorzaak van de klachten zijn en om deze te kunnen behandelen doen we eerst een onderzoek. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en starten we hierna met de behandeling.

In drie stappen naar een gezonde voet

Om na te gaan wat de oorzaak van de klachten kan zijn en om te beoordelen of deze klachten versterkt worden door andere factoren, zullen wij altijd met een vraaggesprek beginnen. Daarna wordt het behandelplan opgesteld en starten we met de behandelingen.

Gangbeeld
Voettypen

Stap 1: Onderzoeken van uw voet en/of houding

Om na te gaan wat de oorzaak van de klachten kan zijn en om te beoordelen of deze klachten versterkt worden door andere factoren, zullen wij altijd met een vraaggesprek beginnen. Samen zal dan getracht worden een beeld te krijgen van uw klacht, de daarmee samenhangende factoren en welke gevolgen dit heeft voor uw dagelijks leven.

DIVERSE METINGEN

Gangbeeld analyseren

Bij het onderzoek wordt gekeken naar de stand van het gehele lichaam, beginnend bij de voeten. We beginnen met een analyse van het gangbeeld. Daarbij wordt door middel van een functieonderzoek de beweeglijkheid van de gewrichten van heup, knie, enkel en voetgewrichten getest om te kijken of er een bewegingsbeperking of juist hypermobiliteit aanwezig is. Verder kan er afhankelijk van de klacht een echografisch onderzoek plaatsvinden.

Voeten scannen

Met behulp van een 2D en 3D scan worden de voeten ingescand waarbij de drukbelasting de lengte en de breedte van de voet gemeten wordt.

Voettype bepalen

Er wordt met behulp van een podograaf voetafdrukken of blauwdrukken gemaakt. Hieruit kan worden afgelezen wat voor type voet u heeft (normaal, hol- of platvoet) en de drukplekken in kaart te brengen. Hol- en platvoeten kunnen specifieke klachten elders in het lichaam doen ontstaan. De houding wordt ook meegenomen en gemeten met de plankjesmethode wat het verschil in beenlengte is of bekkenscheefstand (verwringing).

De verschillende voettypen

normale voet

De normale voet

Dit is de normale voet met de houding die daarbij hoort. Mensen met deze houding zijn meestal klachtenvrij, maar dat betekent niet dat men een dergelijke houding moet hebben om klachtenvrij te kunnen zijn. Een beetje asymmetrie in de houding is normaal.

holvoet

De holvoet

Holvoeten kenmerken zich door klauwtenen, overgevoelige voetzolen en een verhoogde spierspanning. Lage rug-, nek- en voorvoetpijnen kunnen hieruit voortkomen. De klachten nemen toe bij rustsituaties (zoals staan, liggen en zitten) en nemen af bij bewegen.

platvoet

De platvoet

De platvoet is een soepele voet met een lage voetboog. Hier is de bijbehorende naar achter hangende houding afgebeeld. Klachten aan de knie en lage rug, schedelhoofdpijn en vermoeidheidspijnen zijn vaak het gevolg. Meestal zijn doffe pijnen aanwezig die bij bewegen toenemen en in rust verminderen.

Stap 2: Opstellen van het behandelplan

Nadat de voet- en/of houdingsklacht goed in beeld is gebracht, wordt – in overleg met de patiënt – het behandelplan opgesteld.
Ieder behandelplan is dus volledig aangepast aan de specifieke klacht van de patiënt.

Akkoord met het behandelplan?

Als de patiënt akkoord is met het plan, dan kan worden gestart met de behandelingen. Denk hierbij aan het leveren van therapiezolen, meegeven van oefeningen, medical tapen, drukvrij leggen door middel van vilttherapie, ortheses, schoenadvies en het incidenteel weghalen van eelt of likdoorns.

Stap 3: Starten met de behandeling(en)

Een registerpodoloog heeft veel verschillende behandelmogelijkheden. Welke behandeling u krijgt, hangt af van de oorzaak van uw klacht. Bij sommige klachten, bent u al geholpen met een goed schoenadvies. Bij andere klachten is er meer nodig. Samen met u zoekt de registerpodoloog naar de beste oplossing voor uw probleem.

Samenwerking met andere disciplines

Het kan zijn dat u beter (of sneller) van uw klachten af komt als er samengewerkt wordt met anderen. Een fysiotherapeut is een specialist waar veel mee samengewerkt wordt.

Therapie(ën)

Maak een afspraak

U kunt via ons online afsprakensysteem zelf een afspraak plannen in onze agenda.